معرفی

مجموعه دانش آرتان سهند، یک مجموعه دانش بنیان است که در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی با معرفی اولین سرویس آموزش انبوه (MOC – Massive Online Course)، در ایران تحت نام MatlabSite کار خود را به صورت غیر رسمی آغاز کرد. در سال ۱۳۹۱ به صورت رسمی فعالیت این مجموعه قالب شرکت دانش آرتان سهند، آغاز شد. “آموزش دانش و دانش آموزش”، محور کار اصلی این شرکت را تشکیل می دهد. این شرکت در حال حاضر، با هدایت چندین پروژه موازی انبوه سازی آموزش، بزرگترین زیرساخت های فنی و اجرایی در این مسیر نو و دانش محور را ایجاد کرده است.

همکاری با ما

ما بزرگترین پروژه های مدرسه سازی و دانشگاه سازی آنلاین ایران را به پیش می بریم. در حال حاضر، پروژه های مختلف دانشگاه سازی آنلاین و مدرسه سازی آنلاین این مجموعه به صورت موازی در حال اجرا بوده و شرایط بسیار مناسبی را برای افراد خلاق، توانمند و تلاشگر با تخصص های مورد نیاز را فراهم می سازد.

اگر علاقه مند به همکاری با ما هستید؛ صفحه دعوت به همکاری ما را برای آشنایی با محورهای مختلف همکاری، ببینید.

ایجاد ارزش و تغییر در زندگی

ما به دنبال ایجاد تغییر هستیم و بدون لحظه ای وقفه فکری، سراغ ماندگارترین و موثرترین ابزار تغییر، یعنی آموزش رفته ایم.

دانشگاه سازی آنلاین

از دید ما، دانشگاههای آینده را نه آجرها و ساختمانها و نرده ها و گیت ها، که انسان ها و بزرگی آرمانهایشان می سازند. ما ساخت این دانشگاهها را آغاز کرده ایم.

مردمی سازی آموزش

مجموعه انسانی ما بزرگترین قدمها را در مسیر مردمی سازی آموزش و بطور ویژه ارائه بستر آموزش دانشگاهی مردم نهاد، پیگیری می کند.