آکادهوم (+) مشکل ایجاد وبسایت برای جامعه دانشگاهی را از میان برداشته است. آکادهوم، بدون درگیر کردن دانشجویان، پژوهشگران و اساتید با پیچیدگی های فنی ایجاد یک صفحه خانگی شخصی؛ از روی اطلاعات رزومه و سایر داده های آکادمیک، ساده ترین و زیباترین وبسایت شخصی را برای جامعه دانشگاهی ایجاد می کند.

این سرویس برای دانشجویان سطوح دانشگاهی مختلف، پژوهشگران و … مناسب است.

این پروژه در حقیقت دغدغه افراد آکادمیک را برای معرفی خود و پروژه ها و پژوهش هایشان حل کرده است تا بتوانند با تمرکز بیشتری در حوزه فعالیت خود پیش بروند.